Gedragsregels

Silent Dragon heeft gedragsregels opgesteld, deze regels gelden voor alle leden. Deze regels zijn gevorm en slaan aan bij wat de vereniging belangrijk vindt, namelijk haar waarden en normen.

  1. Je respecteert eenieder ongeacht zijn/haar/diens geloofsovertuiging, gender en of huidskleur.
  2. Schelden, discriminatie, pesten, treiteren, ernstig beledigen en of bedreigen wordt niet geaccepteerd.
  3. Laat altijd weten wanneer je wegloopt naar de wc of ergens anders.
  4. Luister naar de Sensei wanneer hij iets uitlegt. Door de Sensei of trainer heen praten is ongewenst.
  5. Je bent zelf verantwoordelijk voor je hygiëne. Kleding en materialen horen schoon te zijn. Het dragen van sieraden is niet toegestaan.
  6. Je laat de vereniging altijd schoon achter.
  7. Buiten de vereniging gebruik je geen technieken(geweld). Geweld op straat is verboden, hier hangt een schorsing aan verbonden.
  8. Bij afwezigheid laat je dit de Sensei of trainer van tevoren telefonisch weten
  9. Je bent zuinig op alle materialen van de vereniging of van een ander.
  10. Het gebruik van doping en andere stimulerende middelen is verboden

Elke vorm van (macht)misbruik en (seksuele) intimidatie is verboden